Disclaimer

Informatie over het bedrijf
< Ga naar de startpagina
 • Eigendom

  Deze website is eigendom van het bedrijf BaByliss SARL waarvan de hoofdzetel zich bevindt te :
  Avenue Aristide Briand 99, 92120 Montrouge – Frankrijk

  BaByliss SARL – Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van € 339.808,86 – R.C.S Nanterre 612 021 923 – Code APE 514F – Intracommunautair btw-nummer FR 20 612 021 923 – Siret 612 021 923 00117

 • Hosting

  De website www.babyliss.be wordt gehost door Salesforce, Wall St. 5 Burlington, MA 01803 USA

 • Verantwoordelijke uitgever

  Dhr. Anthony Verde

 • Veiligheid en vertrouwelijkheid

  Auteursrechten / Copyright :

  • De website www.babyliss.be wordt beschermd door de in België van kracht zijnde wetgeving. BABYLISS FACO SPRL bezit als enige alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud ervan (teksten, foto's, illustraties, afbeeldingen, logo's ...). Er worden geen licenties of gebruiksrechten verleend voor de logo's of merken op de website. Deze mogen dus niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BABYLISS FACO SPRL.

   Het bedrijf BABYLISS FACO SPRL behoudt zich het recht voor om de niet-naleving van deze intellectuele eigendomsrechten (strafrechtelijk) te vervolgen.

  • De documenten op de website mogen uitsluitend worden vermenigvuldigd voor particuliere, informatieve doeleinden. Elk ander gebruik van deze vermenigvuldigingen en voornamelijk het gebruik voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden, behalve bij voorafgaande schriftelijke toestemming van BABYLISS FACO SPRL.

 • Aansprakelijkheid
  • Alle informatie die via deze website kan worden geraadpleegd, wordt in oorspronkelijke staat aangeboden. BABYLISS FACO SPRL geeft geen expliciete of impliciete garanties en is niet verantwoordelijk voor schade door de toegang tot of het gebruik van deze website, waaronder beschadigingen of virussen die de computer of andere goederen van de gebruiker kunnen aantasten.

  • BABYLISS FACO SPRL is niet verantwoordelijk voor de juistheid, noch fouten, noch nalatigheden in de informatie op deze website. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie.

  • BABYLISS FACO SPRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, wat ook de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen mogen zijn, veroorzaakt door de toegang tot of de niet-toegankelijkheid van deze website, alsook het gebruik van deze website en/of de geloofwaardigheid van de informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van deze website werd gehaald.

  • De gebruiker geeft via deze website geen informatie door die tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan leiden en verspreidt via deze website geen illegale, opruiende of beledigende informatie.

  • Websites buiten BABYLISS FACO SPRL waarnaar een link op deze website wordt aangeboden, worden niet beheerd door BABYLISS FACO SPRL Het bedrijf weigert dan ook elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites. Links naar andere websites impliceren in geen enkel geval een goedkeuring of een partnership tussen BABYLISS FACO SPRL en deze websites. Deze websites hanteren hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

 • Informatica en vrijheden
  • Conform de wet 'Informatica en Vrijheden' nr. 78-17 van 6 januari 1978 en gewijzigd in augustus 2004 is deze website onderworpen aan een verklaring van de Nationale Commissie inzake Informatica en Vrijheden.

  • Conform de bepalingen van de bovenbedoelde wet op informatica en vrijheden, heeft iedereen die zijn gegevens of andere nominatieve informatie via de website doorstuurde recht op toegang tot, wijziging of schrapping van deze gegevens. Hij kan zich op dit recht beroepen op het volgende adres:

   BABYLISS FACO SPRL

   Avenue de l'Indépendance 25, 4020 WandreBelgië
   Tel.: +32 4 345 60 60
   Fax : +32 4 345 60 88

 • Toegang tot de website

  BABYLISS FACO SPRL behoudt zich het recht voor om op elk moment, om wat voor reden dan ook en naar eigen goeddunken de toegang tot de volledige of een deel van de website, inclusief de inhoud, de functies en de tijdstippen van beschikbaarheid, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, ontbinden, schorsen of onderbreken.

 • Contact

  Voor vragen of reacties over onze website kunt u contact met ons opnemen via e-mail:
  info_babyliss@conair.com